Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

РадіоКот :: Автомобільний блок живлення ноутбука на таймері КР1006ВІ1

>>>>


Автомобільний блок живлення ноутбука на таймері КР1006ВІ1

Для живлення ноутбука від бортової мережі автомобіля потрібно підвищує перетворювач з вихідним напругою близько 19 В. Як приклад побудови подібних пре-просвітників можна вказати конструкцію [1], виконану на базі спеціалізованої мікросхеми КР1156ЕУ5. Хоча в даний час існує велика різноманітність мікро-схем для побудови імпульсних джерел живлення, запропонована конструкція, схема якої зображена на малюнку, виконана на таймері КР1006ВІ1. При цьому схема відрізняється простотою і має непогані параметрами: так, ККД перетворювача складає близько 88%. Який використовується в пристрої тип модуляції є різновидом частотно-імпульсної модуляції і характеризується тим, що ширина імпульсів є змінною, а тривалість паузи між ними - постійною. Максимальний струм навантаження перетворювача складає 4,74 А. У схемі реалізований захист від зниженої вхідної напруги: в разі його зниження нижче 9 В вихідна напруга перетворювача теж починає знижуватися, запобігаючи насичення дроселя і вихід з ладу силового ключа. Також є захист виходу від значного перенапруження: в разі порушення зворотного зв'язку вихідна напруга перетворювача обмежується величиною порядку 25 В.

>>>>   Автомобільний блок живлення ноутбука на таймері КР1006ВІ1   Для живлення ноутбука від бортової мережі автомобіля потрібно підвищує перетворювач з вихідним напругою близько 19 В

Мікросхема DA1 включена за схемою генератора прямокутних імпульсів, ширина яких залежить від напруги на виводі 5 - напруги, що модулює. Номінали времязадающих елементів R2 і C1 обрані таким чином, що пауза між імпульсами має тривалість близько 9,1 мкс, а тривалість імпульсів варіюється орієнтовно від 2,8 мкс (при Uвх = 15 В) до 9 мкс (при Uвх = 10 В). Таким чином, частота перетворення може перебувати в межах 55 ... 84 кГц. Напруга на виводі 5 складає 4,1 ... 6 В залежно від вхідної напруги. Цей діапазон визначається опором резистора R1. У разі малої навантаження модулююча напруга може бути нижче зазначених значень. Імпульси, що формуються на виході мікросхеми, управляють силовим ключем VT2, який комутує дросель L1. Дросель через діод VD2 передає заряд накопичувального конденсатора C5. На цьому конденсаторі формується вихідна напруга близько 19 В.
Стабілізуюча зворотний зв'язок виконана на транзисторі VT1 і стабілітроні VD1. Різниця вихідної напруги перетворювача і напруги стабілізації стабілітрона VD1 порівнюється з напругою емітерного переходу транзистора VT1. Отримана в ре-док порівняння помилка посилюється транзистором і визначає модулирующее напруги-ня. За допомогою конденсатора C3 реалізований фільтр НЧ, який зменшує вплив куль-сацій вихідної напруги на модулююча напруга. Резистор R4 обмежує базовий струм транзистора VT1. Резистор R5 задає струм стабілізації стабілітрона близько 2 мА. Припустимо, вихідна напруга перетворювача стало вище номінального значення. Тоді струм бази транзистора збільшується, і напруга на виводі 5 мікросхеми знижується. В результаті, шпаруватість імпульсів підвищується, що призводить до зниження вихідної напруги перетворювача. При зниженні вихідної напруги нижче номінального значення процеси йдуть у зворотному напрямку.
Висновок 4 мікросхеми з'єднаний з висновком 5 для того, щоб генератор при необхідно-сти міг відключатися і пропускати імпульси. Така необхідність буває при роботі преоб-разователей з малим навантаженням або без навантаження. Справа в тому, що через наявність пульсацій струму через дросель за час, поки силовий ключ VT2 відкритий, дросель встигає запасти кількістю-ство енергії, яке потім може виявитися незатребуваним навантаженням, що призводить до зростання вихідної напруги. Зворотній зв'язок прагне компенсувати підвищення напруги, прибравши надлишок струму за рахунок зменшення напруги на виводі 5 і підвищення сверд-ності імпульсів. Але цього може виявитися недостатньо, оскільки мінімальна длитель-ність імпульсів обмежена, і тоді стався б подальше зростання вихідної напруги, що приводить до перевантаження ланцюга зворотного зв'язку. Тому, якщо модулюючий напруга знизилася приблизно до 0,7 В, на висновок 4 мікросхеми надходить сигнал скидання і призупиняє роботу генератора. Оскільки при малому навантаженні генератор працює в режимі «стоп-старт», можлива поява акустичних шумів, проте це не перешкоджає нормальному функціонуванню перетворювача.
Конденсатор C2 фільтрує перешкоди у вхідному ланцюзі харчування. Додатковий філь-трующій конденсатор C4 слід встановити в безпосередній близькості до мікросхемі DA1. Конденсатор C6 пригнічує сплески вихідної напруги, які утворюються на внутрішній індуктивності конденсатора C5 в моменти закривання ключа VT2. Конденсато-ри C4 і C6 повинні бути керамічними.
Силовий транзистор КП727Б можна замінити на КП723 c буквами А-В, КП746 c буквами А-В, будь-які транзистори з серії КП812, а також IRFZ34N, BUZ11 або аналогічні прилади, розраховані на постійний струм не менше 15 А і мають, по можливості , малий опір відкритого каналу. Діод з бар'єром Шотткі КД272А замінюється на 2Д2998 з буквами Б, В, КД2998 з буквами В-Д, MBR1635, MBR1645, будь-які прилади з серій 2Д252, КД272, КД273, 2Д2992-2Д2997, 2Д2999, паралельно з'єднані здвоєні діоди з серій КД270, КД271 , КД238, а також інші діоди Шотткі, розраховані на прямий струм не менше 15 а і зворотне напруга не менше 25 В. Діод VD2 і транзистор VT2 необхідно забезпечити тепловідведення площею по 50 см2 кожний. Як стабілітрона VD1 можна використовувати КС218Ж, КС518А, КС508Г, КС509Б, 1N4746 або інші стабілітрони з напругою стабілізації 18 В. Для більш точного налаштування вихідного напруги може знадобитися підбір стабилитрона. Мікросхема DA1, крім зазначеної на схемі, може бути КР1087ВІ2, а також будь-яким із зарубіжних аналогів (NE555N і т. П.). Транзистор VT1 - КТ201Г, КТ306Г, КТ312В, КТ316Д, КТ342А, КТ342ГМ, КТ358В, КТ375Б, КТ3102А, КТ315 з буквами Б, Г, Е, Ж; КТ340 з буквами А, Б; КТ503 з буквами Б, Г; BC547A. Можна використовувати і інші транзистори, у яких типове значення коефіцієнта передачі струму бази становить близько 100 при струмі колектора 1 мА. Дросель L1 намотується проводом ПЕВ-2 діаметром 1,25 мм на двох складених разом кільцевих магнитопроводах КП27 × 15 × 6 з пермаллоя МП140. Підійде і більш тонкий провід, з'єднаний в кілька жив із загальною площею перетину близько 1 мм 2. Намотування містить 16 витків. Можна також застосувати жовто-білий кільцевої магнітопровід T106-26 розмірами 27 × 14 × 12 мм від багатообмотувальних дроселя в блоці живлення комп'ютера, в цьому випадку залишається наявна на дроселі обмотка в 24 витка дроту діаметром 1 мм, решта обмотки видаляються. При самостійної намотування вона виконується в один повний шар дроту діаметром 1 ... 1,25 мм. Підійдуть і інші дроселі з індуктивністю не менше 18 мкГн, розраховані на потроєний максимальний струм навантаження. З іншого боку, індуктивність дроселя не повинна бути занадто великий: при його індуктивності близько 100 мкГн і більш зворотний зв'язок стабілізатора може втратити стійкість, і на колекторі транзистора VT1 будуть незгасаючі коливання.
Які використовуються у пристрої конденсатори C2, C5 повинні мати допустимий струм куль-сацій відповідно близько 2 А і 3 А або більше. Також вони повинні мати, по можливості, малий внутрішній опір, т. Е. Ставитися до категорії нізкоімпедансних конденсатор-торів ( «Low ESR»). Це дозволяє знизити пульсації вихідної напруги і підвищити надійність пристрою. Підійдуть, наприклад, конденсатори Jamicon серій WL, TL, TZ; CapXon серій GF, LZ; Nichicon серій HV, HD. При необхідності кожен із зазначених конденсаторів можна замінити декількома паралельно з'єднаними однаковими кон-денсаторамі. При цьому можна орієнтовно вважати, що допустимий струм пульсацій рас-тёт пропорційно числу з'єднаних конденсаторів.
Щоб пристрій відобразився на бортовій мережі автомобіля застосовується вилка «прикурити-Ватель» з внутрішнім запобіжником FU1. Провід, що з'єднують вилку і вхід преобразо-Ватель - гнучкі, мідні, багатожильні в ПХВ ізоляції, перетином не менше 2,5 мм 2. Слід мати на увазі, що вхідний струм пристрою може досягати 10 А. Він не повинен текти через пружину всередині вилки «прикурювача». Для цього пружина дублюється проводом.
література
[1] Мураль С. Перетворювач напруги для харчування ноутбука від автомобільного акумулятора. - Радіо, 2008, № 12, с. 29-31.Всі питання в Форум .